Elektronik Ticari İleti Onay Metni 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, tarafıma Ürün, hizmet ve promosyon, kampanya ve duyuruların reklam amaçlı sunulabilmesi için tarafıma (SMS/MMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, faks, e-posta, ve benzeri iletişim kanalları vasıtasıyla ses ve görüntü içerikli her türlü bildirimler ve diğer elektronik iletişim araçlarıkanalları yoluyla) tanıtım ve reklam içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesine ve vermiş olduğum tüm iletişim bilgilerim üzerinden yukarıda yer alan amaçlarla tarafım ile temasa geçilmesine muvafakat ediyorum.